İblisin tam insanlar gibi, mürşidin kalbine de vesvese vermeğe çalışması kadar tabiî bir şey olamaz. Ancak kemâl sâhibi veli-sıfat bir mürşid mahfûzdur. Yâni ibâdet ve tâatları nedeniyle iblisin vereceği vesveseleri Allah’ın desteğiyle aşabilecek mânevî olgunluktadır.

Peygamberlerin ismet sıfatı gereği mâsum olmaları ile velîlerin mahfûz olması arasında fark vardır. Peygamberlerin ismeti, kendilerinden sâdır olan zellenin Cebrâil aracılığı ile tashîhi biçimindedir. Hıfz ise ibâdet ve teslîmiyet sâyesinde nefs ve iblisin iğvâsından Hakk’ın himâyesinde olmak demektir. Tabiî ki böyle bir insan hatâ yapmaz anlamına gelmez.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Sualde Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: