Gıda kıymeti taşımayan aşılar orucu bozmaz. Dinimiz, rehabilitasyon sürecinde olan hastaların oruç yakalamamalarına ruhsat vermektedir. Bu sebeple, rehabilitasyonu devam eden hastalar, sıhhatlerine kavuşup, rehabilitasyonları sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla beraber, Ramazan ayında herkesle beraber oruca devam etmeyi arzu ediyor ve oruç yakalamalarına da başka bir mani yoksa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, rehabilitasyon ve aşı emelli iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken yiyecek ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Akşam Ezanı