İmâm-ı Âzam -rahmetullâhi aleyh- yalanladıkça Halîfe Ebû Câfer Mansur, ısrar ediyordu. Tam ısrarlara karşın Ebû Hanîfe;

“–Ben, sana kadılık yapamam.” dedi.

Ebû Câfer Mansur;

“–Yaparsın…” dedi.

Ebû Hanîfe Hazretleri yeniden;

“–Yapamam!” dedi.

Ebû Câfer Mansur, bu kez;

“–Palavra söylüyorsun!” diye ithamda bulundu.

O zaman Ebû Hanîfe -rahmetullâhi aleyh- şu yanıtı verdi:

“–Ben, yapamam dediğimde şayet bana emanet ediyorsan öğren ki; yapamam. Yok şayet bana emanet etmiyorsan, başka bir deyişle ben palavra söylüyorsam; bu vaziyette zati palavra söyleyen bir kimseden kadı olmaz. Hâsılı; her iki vaziyette de kadılık yapamam. Üçüncü bir olasılık ise zati yok.”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hidayet Kılavuzları, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: