İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri’nin öğrencilerine tavsiyeleri…

Bil ki;

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hidayet Kılavuzları, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı