İmâm Şârânî’nin bu laflardan kasdı belirlidir. İnsanlarda hubb-i riyâset ve başkalarından takdîr görme gibi bir fıtrî duygu vardır. Bu duygu çoğu zaman insanı kendisi hakkında yanıltıp öne çıkarır. Seyr u sülûkünü bitirmeden kendisine “sen artık oldun”; seyr u sülûkünü bitirince de: “Daha ne duruyorsun geçsene ulusun önüne” dedirtir. İnsan işte böyle birtakım duygularla ortaya çıkınca hem sapar, hem de saptırır. Böyle bir vartaya düşmemek için irşâda ehliyetli olan kimse dahi ulusun kendine mürâcaatını beklemeli; bin düşünüp öyle karar vermelidir.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Sualde Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: