“…İnnaAllâhe me’a-ssâbirîn” Bakara suresinin 153. ayetinde geçmektedir. “…İnnaAllâhe me’a-ssâbirîn”, “…Allah, sabredenlerle beraberdir” demektir.

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اسْتَع۪ينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِۜ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ

Anlamı: “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan destek isteyin! Zira Allah, sabredenlerle beraberdir.” – Bakara, 153

Allah’ın takviyesini kazanabilmek için gösterilen birinci yol sabırdır. Sabır, ahlâkî güzelliklerin temelidir. Kalbî amellerin en güçüdür. Nefsin tutkularını frenleyebilmenin, günahlardan uzak durabilmenin, her türlü bela ve musibetlere göğüs gerebilmenin yegane ilacıdır. İmandan sonra takip edilecek yolun başı sabır, ahlâkın başı sabır, ilmin başı sabır, amelin başı sabır, kısaca tam galibiyetlerin başı sabırdır. İnsan hem ruhen hem de bedenen nefsini terbiye edecek; sabır ve tahammüle, kararlı ve metin olmaya alışacak, böylece Allah’ın dayanağının ilk sebeplerinden birini elde etmiş olacaktır. Aksi halde en küçük bir sıkıntı ve acı karşısında korkmak, sızlanmak, ümitsizliğe ve gevşekliğe düşmek gibi ahlâki zafiyetler baş gösterir. Sabır iki güzergahlıdır. Birincisi güzele gitmeyecek gidişatların acısına tahammül göstererek onların hoş neticelerini beklemektir. Bu, acı ilaçlarla tedavi olmaya eş. Güzelimize gitmese de onları kullanırız. İkincisi ise acilen gelecek olan lezzet ve şehvetlerden uzak durarak onların hazin sonuçlarından sakınmaktır. Bu ise zehirli tatlılardan sakınmak gibidir.

Görüldüğü üzere sabır kalbî amellerin, namaz ise yapılması emredilen zahiri amellerin en önemlisi ve aynı zamanda en güçüdür. Namaz, mü’minin miracıdır. İlâhî takviyenin celbi için en mühim vasıtalardan biridir. Bu sebeple yüce Rabbimiz tam inananlardan, bu iki yolla sonsuz kudretinden destek arz etmelerini emir emretmektedir. Allah Rasulü s.a.s., bir gidişat kendisine ağır geldiğinde hemen namaza durur ve bu âyet-i kerîmeyi okuyarak Hak Teâlâ’dan destek dilerdi. Bursevî, Ruhu’l-Beyân, I, 257

Kuşkusiz Allah, sabır ve namazla kendisinden destek dileyenlerin dualarına icâbet etmek ve takviyesini yollamak suretiyle, bu hususta sabır gösterenlerle beraberdir. Bu beraberlik, sabır ve namaza bağlı daimi bir murakabe ve gözetimdir. Namazın ehemmiyetine ve faziletine dair başka ayetlerde pek çok açıklama yer alması sebebiyle burada sabra vurgu yapılmıştır. Ayrıca namaza devam da bir sabır işi olduğundan dolayı, sabredenlerle birlikte olan Allah Teâlâ’nın, namaz kılanlarla daha çok birlikte olduğunda kuşku yoktur. Şunu da belirtmek gerekir ki, burada sabra vurgu yapılması, bu âyetin gelecek âyetlerle irtibatını sağlamaktadır. Bu âyetlerde ifade emredilecek imtihan şekillerinde galibiyetli olabilmek için de daha baştan sabra davet etmektedir. Prof. Dr. Ömer Çelik Tefsiri

Akşam Ezanı