İnşikâk sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 25 âyettir. İsmini birinci âyette geçen اِنْشَقَّتْ inşekkat kelimesinin masdarından alır. اَلإنْشِقَاقُ inşikāk, “yarılıp ufalanmak” demektir. İçinde secde âyeti bulunan sûrelerden biridir. Mushaf tertîbine göre 84, iniş sırasına göre ise 83. sûredir.

Ebû Hüreyre’nin r.a. namazda bu sûreyi okuyup aynı âyete gelince secde ettiği ve Resûlullah’ın s.a.s. da aynı şeyi yaptığını belirttiği Buhârî, “Sücûdü’l-Ḳurʾân”, 7; Müslim, “Mesâcid”, 110-111, Hz. Peygamber’in s.a.s. bu sûrede yer alan kıyamet sahnelerinin korkusuna işaret ederek, “Kıyamet gününü bizzat gözleriyle görmek isteyen kimse ize’ş-şemsü küvvirat Tekvîr, ize’s-semâün fetarat İnfitâr ve ize’s-semâün şekkat İnşikāk sûrelerini okusun” dediği Tirmizî, “Tefsîr”, 81 söylenti edilmiştir.

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: