Müʼminler, bir Allâhʼa inanan, aynı peygamberin ümmeti olan, aynı kıbleye yönelen, câmilerde omuz omuza saf yakalayan, birbirlerini kendisine emânet ve zimmetli gören din kardeşleridir. Îman kardeşliği; aynı anne-babanın evlâdı olmak demek olan kan bağı kardeşliğinden daha üstündür. Zira nesep bağı ve biyolojik yakınlık, kalbî yakınlık yoksa bir fayda vermez.

Nitekim Nuh aleyhisselamʼın dördüncü oğlu Kenanʼın biyolojik yakınlığı ve nesep bağı, ona hiçbir fayda vermedi. Tûfanʼda değişik kâfirlerle beraber o da helâk oldu.

Cenâb-ı Hakʼtan Nuh aleyhisselamʼa şu îkaz geldi:

“…Ey Nuh! O aslâ senin âilenden değildir…” Hûd, 46

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı