İtikaf, bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme anlamına gelir. Dini bir terim olarak, uslu, ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.

İtikafta bulunan kimse zaruri ihtiyaçlarından başka bir sebeple bulunduğu camiden çıkmaz. Yeme, içime ve uyuması camide olur. İtikaf sırasında cinsel ilişkide bulunulmaz. Kur’an’da “Siz mescitlerde itikafta iken kadınlara yanaşmayın.” Bakara, 2/187 buyrulmuştur.

İtikaf sürecinin gündüzleri oruçlu geçirilir. Hz. Peygamber’in s.a.s. özellikle Ramazan içinde ve Ramazan’ın son on gününde itikaf yaptığını bildiren birçok hadis-i şerifler vardır. Buğui, İ’tikaf, 1; Müslim, İ’tikaf, 1-5

Yukarıyada izah edildiği şekli ile itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikafta bulunabilirler. Merğinani, el-Hidaye, İstanbul, I, 132

Şafi mezhebine göre ise, mescit dışında itikaf caiz değildir. Kadın kocasından izin alarak mescitte itikaf yapar. Zira Hz. Peygamber’in s.a.s. eşlerinin mescitte itikafa girdikleri rivayet edilmiştir. Müslim, İ’tikaf, 6 İtikaf sırasında oruçlu bulunmak da koşul değildir. Şirazi, el-Mühezzeb, Beyrut, I, 190

Kaynak: Diyanet

Akşam Ezanı

Kategori: