Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Kur’an’ın Allah c.c tarafından Cebrail a.s. aracılığıyla Peygamber s.a.v. Efendimiz’e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

“Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Bütün bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” Kadîr sûresi, 1-5

“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” Duhân sûresi, 3

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bilave ederek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” Müslim, Müsâfirîn, 175

Aişe r.anha, Peygamber s.a.v. Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz s.a.v. de:

“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, bağışlamayı seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. Tirmizî, Deavât, 84

“Kadir gecesi ile alakalı düşlerinizin, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde bir araya geldiğini görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” Buhârî, Leyletü’l-kadr 2,

“Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” Buhârî, Leyletü’l-kadr 3

“Kadir gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayın!” Buhârî, Leyletü’l-kadr 3

Hz. Aişe r.anha şöyle byatardı: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, konut milletini uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” Buhârî, Leyletül-kadr 5

Hz. Aişe’den r.anha dedikodu edildiğine göre, Resûlullah s.a.v. Ramazan’da değişik aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırdı. Ramazan’ın son on gününde de Ramazan’ın diğer günlerinden daha fazla ibadet ederdi. Müslim, İ’tikâf 8

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; r.a. İbn Mes’ud’un, r.a. ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü andırdırdığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın s.a.s. bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak biçimde doğmasıdır’” Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179.

Abdullah b. Ömer’den gelen bir söylentide Hz. Peygamber s.a.s., “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426 byatarmış, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle açıkgöz olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180 genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde Müslim, Sıyâm, 207 veya son yedi gecesinde aranması ile alakalı farklı dedikodular da vardır Müslim, Sıyâm, 205-206. Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

Akşam Ezanı