Kadir gecesinde ikişer rekat biçiminde kılınacak dört rekatlık namaz şu biçimde tarif ediliyor:

Evvelâ iki rekat Kadir gecesi namazı için gaye edilecek.

Her rekatta Fâtiha’dan sonra yedi kere İhlâs-ı şerîf okunacak.

Selâm verdikten sonra yetmiş kere istiğfar Estağfirullah el-azim edilecektir.

İstiğfar ettikten sonra iki rekat Kadir gecesi namazı için gaye edilip şu biçimde namaz kılınıyor:

Her rekatta Fâtiha’dan sonra üç kere İhlâs ve selâmdan sonra şu duâ okunacak:

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı