“Kadir” sözlükte efor yetirmek, karar, kaza, takdir, şeref ve azamet; leyle-i kadir Kadir gecesi ise takdir, karar, şeref ve azamet gecesi demektir. Dini bir terim olarak, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Ramazan ayının 27. gecesine Kadir gecesi denilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de bu gecenin erdemini belirten müstakil bir sure vardır. Bu surede yüce Allah şöyle buyurur:

“Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” Kadir, 97/ 1-5

Ayetteki ifadelerden de anlaşıldığı üzere İslam’da en kutsal ve erdemli gece Kadir gecesidir. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve değerinden dolayıdır. Zira;

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, genellikle Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde olduğu seçim edilmiştir. Hz. Peygamber s.a.s., Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin olarak belirtmemiş, ancak “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek sayılı gecelerde arayınız.” Buhari, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216 buyurmuştur.

Zir b. Hubeyş r.a. diyor ki, “Übey b. Ka’b’a kardeşin Abdullah b. Mes’ud ‘Sene boyunca ibadet eden Kadir gecesine isabet eder’ diyor, dedim. Übey b. Ka’b dedi ki:

‘Allah İbn Mes’ud’a rahmet eylesin. O, insanların Kadir gecesinin hangi gece olduğuna istinaden gevşeklik göstermemelerini istemiştir. Yoksa Kadir gecesinin, Ramazan’da; Ramazan’ın da son on günü içerisinde yirmi yedinci gecesinde olduğunu biliyordu.’ dedi.

‘Bunu neye sabrederek söylüyorsun, Ey Ebü’l-Münzir Übey b. Ka’b’ın lakabı’ dedim. Übey de ‘Ben bunu Resulullah’ın bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki, o alamet de o gün güneşin şuasız olarak doğmasıdır.’ dedi” Müslim, Sıyam, 220.

Mü’minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatla değerlendirmelidir. Ebu Hüreyre’nin r.a. dedikodu etmiş olduğu hadis-i şerifte Hz. Peygamber s.a.s. şöyle buyurmuştur:

“Kim Kadir gecesini, erdemine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bilave ederek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” Buhari, Leyletü’l-Kadir, 1

Hz. Aişe r.anha de demiştir ki; Resulullah’a s.a.s.:

“Ey Allah’ın Rasulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum. Resulullah s.a.s.:

“Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu anni: Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni bağışla, diye dua et.” Tirmizi, Deavat, 89 buyurdu.

Akşam Ezanı

Kategori: