Tasavvuf, nefsin tezkiye edilerek kalbin safâya ermesi, huzur bulması demektir.

Meselâ su meşrubatımız kadeh lekeli olsa, o kadehe pak bir membâ suyu dahi koysak, o suyu içebilir miyiz? Suyu içebilmek için evvelâ kadehi arınmamız gerekmez mi?

İşte; kalp de mânevî lekelerden arınılacak ki; Kur’ân’dan, hadîs-i şerîflerden, evrendeki ilâhî kudret ve azamet tecellîlerinden paylar alabilsin.

Tasavvufun gâyesi, kulun iç evreninde bu sâfiyeti hâsıl edebilmektir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: