İslâm bir tamdır. İslâmʼın bir kısmıyla amel edip değişik bir kısmını terk veya ihmâl etmek, kalpteki îman zaafının bir göstergesidir.

Allâhʼa hoş bir kul olabilmek için, İslâmʼı, hayatın hiçbir safhasında unutmamak gerekir. Bilhassa en büyük sınavlara tâbî yakalandığımız iş hayatında, âile hayatında ve beşerî münâsebetlerde… Çünkü Müslümanlık, belirli zaman ve mekânlara has bir merasim değil, ömrün her ânını tertip eden bir hayat nizâmıdır.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mânevî olgunluğun zirvesinde bulunmasına karşın, nasıl ki zâhirî kulluk misyonlarını da son nefesine kadar büyük bir titizlikle îfâ etmişse, Oʼnu misal alması gereken her müʼmin de, hangi mânevî makam, mevkî, mezhep, meşrep ve tarîkatte olursa olsun, şerʼî misyonlarını da yerine getirmekle mükelleftir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı