Yoksul olan kardeşe zekât verilebilir. Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları da böyledir Merğînânî, el-Hidâye, II, 224; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 275; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 172, 293. Hatta zekât verirken yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaptır. Zira bunda hem zekât borcunu ödeme, hem de sıla-i rahim vardır. Hz. Peygamber s.a.s., “Sadakasını hısımına veren için iki ecir vardır: Hısımlık ecri ve sadaka ecri.” Buhârî, Zekât, 44; İbn Mâce, Zekât, 24 emrederek bunu teşvik etmiştir.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı