Osmân İbni Affân radıyallahu anh’den dedikodu edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretti: “Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı bilen ve öğretenlerinizdir.” Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21

Kısa sureler Kuran’daki sırasına göre hazırlanmıştır. Fatiha suresinden başlayarak Nas suresine kadar devam eden kısa surelerin Arapça, Türkçe okunuşlarını, anlamlarını ve tefsirlerini okuyabilir, sureleri hazırlanan videolardan dinleyebilirsiniz.

Kuran’da Sırasıyla Kısa Sureler:

Fatiha suresi 1. cüzde, Ayetel Kürsi 3. cüzde, Fecr suresinden aşağısıda 30. cüzde bulunmaktadır.

Akşam Ezanı