Lügatte “haktan bölmek, zulmetmek; yükselmek ve artmak” anlamlarına gelen avl kökünden gelen avliye, fıkıh terimi olarak, bir servetin taksiminde, belli pay sahiplerinin eshab-ı ferâiz terekeden alacakları hisselerin toplamının ortak paydadan fazla çıkması halinde, hisselerin toplamından elde edilen rakamın ortak hissede kabul edilerek servetçilerin paylarının tanımlanmasına denir.

Akşam Ezanı

Kategori: