Yahûdi ve Hristiyan kaynaklarında azâzel, azâel, hazazel biçiminde geçmektedir. İslâmî literatürde iblis veya şeytanın bir değişik ismi olarak kullanılan azâzil sözcüğü Kur’ân’da ve hadislerde geçmez.

Akşam Ezanı

Kategori: