Yaymak, elini uzatmak, çok cömertlik etmek, sevindirmek, îzah etmek, inceltmek, özür beyan etmek, rızkı arttırmak, kılıcı sürüklemek, basit olmak anlamlarındaki “b-s-t” kökünden türeyen bâsıt; yayan, cömert, elini uzatan, bol rızık veren demektir.

Allah’ın sıfatı olarak bâsıt, dilediğine rızkı bol veren demektir. Allah’ın bu sıfatı isim biçiminde Tirmizî’nin el-esmâü’l-hüsnâ ile alakalı rivâyetinde geçmiştir Tirmizî, Deavat, 83.

Allah’ın bu vasfı Kur’ân’da “yebsütu” fiili ile 9 âyette ifade edilmiştir: “Allah rızkı kısar ve açar” Bakara, 2/245; “Allah, dilediğine rızkı bol verir dilediğine kısar” Ra’d, 13/26. “Museviler, `Allah’ın eli bağlıdır, pintidir’ dediler. Kendi elleri bağlandı ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler. Hayır Allah’ın iki eli de sarihtir. mebsutatani dilediği gibi verir…” Mâide, 5/64 âyetleri Allah’ın bu vasfını anlatmaktadır. “O Allah ki yelleri yollar, bulutu kaldırır, sonra onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder…” Rûm, 30/48 âyetinde “yebsütu” fiili sözlük anlamında kullanılmıştır.

Akşam Ezanı

Kategori: