Dünyaya bir bedel ödemeden geldik. Fakat âhirete, nâil olduğumuz tam nîmetlerin şükür borcunu ödeme mücadelesiyle gitmemiz îcâb eder.

Âyet-i kerîmede emredilir:

“Sonra o gün kıyâmet günü, nîmetlerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz?” et-Tekâsür, 8

Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda hiçbir şeyi olmayan fukara biri ayağa kalkarak;

“‒Benim üzerimde hesabı verilecek nîmetlerden bir şey var mı?” diye sordu.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise;

“‒Gölge, iki nalin ve soğuk su.” cevâbını vererek onun dahî âhiret suâlinden kurtulamayacağına işaret emretti. Bkz. Süyûtî, VIII, 619

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı