Kızamık, “titreme, ateş, baş sızısı, nezle, öksürükle başlayıp dört beş gün sonra bedende küçük kırmızı kirlerle kendini gösteren ve özellikle on beş yaşından ufak çocuklarda görülen bulaşıcı hastalık” demektir. Lugatim.com

Kızamık sözcüğü lügatte, “genellikle ufak yaşlarda görülen, kuluçka yarıyılı bir iki hafta süren, bulaşıcı, ateşli, küçük kızıl kirler döktüren hastalık” anlamına kazanç. Türk Dil Kurumu

Kızamık özellikle çocukluk çağında çok sık görülen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Beden mukavemetini düşürdüğü için çocuk zatürre, orta kulak irini, menenjite kadar ilerleyebilir.

Bu sebeple tüm dünyada yaygın olan ve ciddi tehlikeleri olan bu hastalığa karşı, aşılama yapılması hayati ehemmiyettedir. Aşının yaygın olarak kullanılmasından sonra, hastalığın görülme sıklığında %95’lik bir eksilme olmuştur.

Suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, 6. ve 5. hastalık gibi hastalıklar döküntülü hastalıklar grubundadır. Bunların hepsi viral enfeksiyonlar başka bir deyişle virüsler yoluyla bulaşır, yüksek ateş ve öksürük gibi bulgular gösterir.

Beden mukavemetini zorlayan bu hastalıklar çocuğunuzu eforsuz düşürebilir. Kızamığa müteveccih bir rehabilitasyon bulunmazken, uygun bir bakımla hastalık bir müddet sonra kendiliğinden geçer.

Bulaşıcı olan bu hastalıklarda döküntüler olduğu sürece bulaşma tehlikeyi vardır. Bu sebeple bebeklik ve çocukluk yarıyılında aşıların aksatılmaması, bulaşma olasılığına ve enfeksiyonlara karşı hijyene dikkat edilmesi büyük ehemmiyet taşır.

Kaynak: acibadem.com.tr

Akşam Ezanı

Kategori: