Kur’an-ı Kerim’de 114 yerde besmele tekrarlanmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’in Mushaf nizamına göre ilk sûresi; Fâtihadan başlayarak, Tevbe suresi hariç hepsinin başında besmele vardır.

İçinde iki defa besmele geçen tek sure ise Neml suresidir.

Akşam Ezanı