Kur’an-ı Kerim’de “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır” Kadir suresi, 3 buyrulmaktadır.

Sözlükte kadir kadr sözcüğü “karar, şeref, efor, yücelik” gibi anlamlara kazanç. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” biçiminde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin ismi olarak kullanılır. Aynı ismi taşıyan 97. sûre bu gecenin erdemi hakkında nâzil olmuştur.

Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve lafı edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir müddeti ifade ettiğini belirtirler. Taberî, XV, 339 Ancak genel bir sayı konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu rakamın çokluktan alegori olabileceğini söylemek de olasıdır. Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187 Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin seneye tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır. es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4

Akşam Ezanı