Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi, Kevser suresidir. Kevser suresi, toplam 3 ayetten oluşur.

Kevser sûresinin ilk âyeti Hz. Peygamber’e s.a.s. kevser verildiğini ifade etmektedir. Kevser kelimesi sözlükte sıfat olarak “çok, pek çok” isim olarak da “iyilik ve hayır” anlamına kazanç. Hz. Peygamber’e s.a.s. bahşedildiği belirtilen kevserin ne olduğu konusunda geniş açıklamalar vardır. Hadislerde kevser Allah’ın Resûl-i Ekrem’e s.a.s. vermeyi vaad ettiği cennette bir akarsu olarak anılmış ve onun özellikleri hakkında geniş tasvirlere yer verilmiştir. Yeniden hadis kaynaklarında tasvir edilen cennetteki havzın da kevserin bir uzantısı olup kevser ismiyle anıldığı ifade edilmiştir. DİA

Akşam Ezanı