Bakara sûresi, Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun sûresidir. Bu hâliyle sûre, Kur’ân’ın geniş bir özeti mâhiyetindedir.

Bakara sûresi 286 ayettir. Medine’de on senelik bir vakit içinde peyderpey nâzil olmuştur. Mushaf tertîbine göre 2, nüzûl sırasına göre 87. sûredir. İsmini, 67 ile 71. âyetler arasında bahsedilen, İsrâiloğulları’nın sığır kurban etmeleri kıssasından almıştır. Sûreye, içinde Âyetü’l-Kürsî bulunduğundan اَلْكُرْسِيُّ Kürsî, Kur’ân’ın zirvesi olduğu için سَنَامُ الْقُرْاٰنِ Senâmu’l-Kur’ân, hidâyet nûrunun parlaklığı sebebiyle de اَلزَّهْرٰي Zehrâ ismi verilmiştir. Bakara sûresi, Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun sûresidir. Bu hâliyle sûre, Kur’ân’ın geniş bir özeti mâhiyetindedir.

Resûlullah s.a.s.:

“Bu sûre, neredeyse dînin tamamını ihtivâ eder” emretmiştir. Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân 2/2876

Sûrede bahsedilen temel mevzulardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

Hâsılı dikkatle araştırıldığında Bakara sûresinin, ihtiva ettiği kararlar, mevzular ve maksatlar itibariyle muazzam bir insicama, muhakkak ve kumpaslı bir tasarıya sahip olduğu görülür. İlk âyetlerde sûrede araştırılacak olan mevzuların ana hatları verilmekte, daha sonraki kısımlarda ise her mevzu sûre tamlığı içinde en uygun yerini almaktadır. Sûre, hidâyeti kabul eden kulun, buyrulan kararları yerine getirme hususunda Rabbinden basitlik arzıyla sona ermektedir. Muhtelif mevzular ele alınmakla beraber sûrenin esas hedefi, Kur’an’ın hidâyetini hakikatleştirmek ve bundan âzamî istifadeyi sağlamaktır. Sûre süresince aralıksız bu hedef korunmuş ve sûrenin başı ile sonu o hedefte birleşmiştir.[1]

Dipnot:

[1] Sûrenin bu açıdan büyük bir vukûfiyetle ele alınmasına misal olarak bk. Drâz, en-Nebeü’l-azîm, s. 163-211; En Önemli Mesaj: Kur’ân, s. 195-299.

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı