Dinimizde yasak olan şeyleri yapmak günah/haram olduğu gibi, böyle şeylerin yapılmasına rıza göstermek ve takviyeci olmak da günah/haramdır. Hz. Peygamber s.a.s., haram bir maddeyi kullanan ile beraber onu yapım eden, taşıyan, aracılığını ve sunumunu yapan bireylerin de aynı günaha girdiğini bildirmiştir. Bkz. Ebû Dâvûd, Eşribe 2; İbn Mâce, Eşribe 6 Bu haysiyetle, bir kimsenin helalinden kazanma konusunda seçenek ihtimalleri bulunduğu sürece dinen yasaklanan şeylerin yapıldığı iş yerlerinde çalışması caiz olmaz. Ancak tam gayretlerine karşın uyumunu sağlayacak başka iş bulamadığı gidişatlarda zaruret sebebiyle bu cins iş yerlerinde çalışabilir. Zaruret vaziyeti ortadan kalkması başka bir deyişle yapılması helal olan uygun bir iş veya iş yeri bulması halinde ise bu eski dükkanını terk etmesi gerekir.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı