Leyl sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 21 âyettir. İsmini biltihapçı âyette geçip “gece” mânasına gelen اَلَّيْلُ leyl kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 92, iniş sırasına göre 9. sûredir.

Hz. Peygamber’in s.a.s. öğle ile ikindi namazlarında Leyl sûresini okuduğu nakledilmektedir. Şevkânî, Fetḥu’l-ḳadîr, V, 451-455

Resûlullah s.a.s., kabilesine imamlık yapan Muaz b. Cebel’e r.a., yatsı namazında uzun sûreler yerine Leyl sûresi gibi kısa sûreler okumasını tavsiye etmiştir. Buhârî, Ezân 63; Müslim, Salât 178

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: