Şeyh Sâdî emreder:

“Zâhiren mahlûkâtın en gururlusu onur, haysiyet insan, en zelili aşağılanan, hor görülen de köpektir. Fakat şu düşüncede ittifak vardır:

Kadir bilen vefâlı bir köpek, nankör ve nîmeti inkâr eden insandan daha iyidir.

Bir köpeği surat kere taşlasan dahi, o, yeniden de sahibinin yedirdiği bir lokma ekmeği hiç unutmaz. Buna mukâbil, pespaye ve şahsiyetsiz bir adamı tam yaşamı süresince okşasan, en minik ve ehemmiyetsiz bir şey için seninle münakaşaya başlar.”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: