Merhum Mûsâ Efendi, mânevî ders almak için gelenlerin Hakk’a yakınlık gidişatını yoklamak üzere, onlara evvelâ şu minvalde sorular sorardı:

Velhâsıl Mûsâ Efendi, mânevî ders almak isteyenlere, evvelâ Kur’ân ve Sünnet miktarları içinde bir hayat yaşamalarını koşul koşardı. Bu ahvâl düzgün olmadan, ders vermezdi. Bir konuğa lokum ikram eder gibi, yalnızca ders kâğıdı verilip geçilmesini uygun bulmazdı.

Zira tasavvufun niyeti, kulluk hayatımızda şerîati kâmil mânâda yaşayabilmektir. Başka Bir Deyişle ilâhî emir ve nehiylere lâyıkıyla riâyeti temin etmektir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: