Memleket, “bir devletin, bir hükümdârın yönetimi altında bulunan yer, ülke” demektir.

Memleket sözcüğü lügatte, “bir devletin hakimliği altında bulunan toprakların tamı, ülke” anlamına kazanç.

Ayrıca şahıs doğup geliştiğini ülkeye ya da şehire “memleket” denilmektedir.

İşte Kırım gibi koca bir memleketin harâbına bu vezîrin sû-i tedbîri neden olmuş.

***

Sâhipsiz olan memleketin batması haktır / Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.

***

Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati / Dokuz yüzyılında tam milleti, tam memleketi / Yer yer aksettiriyor mâvileşen manzaradan.

***

Millet ve ordu memleket ve hükümdarlığın esasıdır.

***

Bizim memleket ıstıraba direnmesini iyi beceriyor da ona karşı gelmesini bilmiyor.

Akşam Ezanı

Kategori: