Merhaba, “İyi günler, günaydın” anlamında selâmlaşma lafıdır.

Merhaba, “selam” demektir.

Merhaba kelimesi lügatte, “geniş ve mamur yere geldiniz, rahat ediniz, günaydın, güzel geldiniz” anlamlarında bir esenleşme veya selamlaşma lafıdır.

İbn Hacer el-Askalânî’nin kaydettiğine göre Ebû Hilâl el-Askerî, merhaba şeklindeki selâmlamayı ilk kullanan kişinin milâdî VI. asırda yaşamış olan Himyerî hükümdar ailesinden Seyf b. Zûyezen olduğunu belirtmiştir. Fetḥu’l-bârî, I, 215

Merhaba dostlar!

***

Sıkı fıkı arkadaşlıklarını değil, şöyle uzaktan bile merhabalarını istemiyorum.

***

Merhaba, iyi olan ve iyiliğiyle tanınan kişi!

***

Merhaba kardeşim ve ortağım, içtenlikten sapmayan, eğilip bükülmeyen kişi!

***

Merhaba, hoş ve temiz bedenden gelen hoş ve temiz ruh! Methedilmiş olarak gir; müjdeler olsun sana!

Akşam Ezanı

Kategori: