Allah ve Rasûlʼünden uzak yaşanan her yüzyıl, esâsen bir câhiliye yüzyılıdır. İlâhî ve nebevî beyanlarla ıslah olmamış her yüzyılın vahşetleri birbirine denktir…

Çünkü zamanın, mekânın, hayat koşullarının ve dekorların değişmiş olması, insan tabiatını değiştirmiyor. Bugün haz ve sürat odaklı yaşayan çağdaş câhiliye insanı ile 14 yüzyıl evvelki bedevî câhiliye insanı arasında bir gardırop farkından başka ne var?

Cihanlara Rahmet olarak sevk edilen Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne demek Efendimizʼle birlikte olmayan her devir, câhiliye…

Oʼnunla beraber çarpmayan her vicdan zâlim…

Oʼnu takdir edemeyen her vicdan, âmâ ve kapkara…

Oʼnun âb-ı hayat katreleri olan rahmet miktarlarına her zaman fakiriz. Şu âhir zaman hengâmında, her geçen gün, bir evvelki günden daha fazla fakiriz…

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: