Mal sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen اَلْمُلْكُ mal kelimesinden alır. تَبَارَكَ tebâreke kelimesiyle başladığı için, Tebâreke sûresi diye de isimlendirilmiştir. Ayrıca sûre, kendisini okuyanları mezar eziyetinden gözettiği doğrultusundaki bir söylentiden hareketle اَلْوَاقِيَةُ Vâkiye: gözetici, اَلْمُنْجِيَةُ Münciye: kurtarıcı, اَلْمَانِعَةُ Mâni‘a: engelelyici ve اَلْمُجَادِلَةُ Mücâdile: savunucu isimleriyle de anılır. Kur’ân-ı Kerîm’in bu sûreyle başlayan 29. cüzü, “Tebâreke cüzü” olarak öğrenilir. Mushaf tertîbine göre 67, nüzûl sırasına göre ise 77. sûredir.

Resûlullah s.a.s. Mal sûresinin erdemiyle alakalı şöyle emretmiştir:

“Kur’ân-ı Kerîm’de otuz âyetlik bir sûre vardır ki okuyan kimseye şefaat eder ve onun günahı affedilir. Bu sûre Tebârekellezî bi-yedihi’l-mal’cins.” Ebû Dâvûd, Ramazan 10; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 9

“Mal sûresi mezar zulmüne karşı bir mani ve bir kurtarıcıdır, insanı mezar eziyetinden kurtarır.” Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 9

Peygamberimiz s.a.s., 32. sûre olan Secde sûresiyle birlikte bu Mal sûresini okumadan istirahata çekilmezdi. Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 9

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: