Seyr u sülûke girmiş mürîd ve sâliklerin kendi iç dünyâlarında dikkat etmesi gerekli olan birtakım âdâb, sûfiyye imâmları tarafından kitap, sünnet ve rûhî tecrübelerden istifâde ile kayda geçmiştir. Bunlardan bâzılarını maddeler hâlinde şöyle sayabiliriz:

a- Mürîdin nefsinin Allah ve kulları ile ilişkilerde sıdk üzere olması ve nefse muhâlefeti asla terketmemesi,

b- Kalbini günah kirlerinden tevbe ile arıtması,

c- Dünyâ sevgisini ve buna bağlı olarak mal, makâm ve baş olma sevdâsını terketmesi,

d- Sükût ve az konuşma yolunu tutması,

e- İnsanların kusûr ve ayıplarını görmemesi ve araştırmaması,

f- Sülûkte ilerledikçe kendini yolun başında görmesi,

g- Kötü arkadaşlardan uzaklaşması,

h- Kendisine bir kusûr izâfe edildiğinde kendini savunmaktan kaçınması,

i- Günde en az üç kere nefsini hesâba çekip amellerini tartması,

j- Büyüklenmeyi, kendi başına buyruk hareketi terketmesi,

k- Her namaz öncesi bâtınî âfetlerden kurtulmak için kalbine yoğunlaşması gerekir.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: