Muska; hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak gibi emellerle insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı bulunduğu metindir. Çok kere gözetici bir malzemeye sarılı olarak kullanılır.

Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur’an-ı Kerim’den âyetler okumak, caizdir Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 9; İbn Mâce, Tıb 35-36. Âyet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamberden bir söylenti yoktur. Ancak Abdullah b. Ömer, Hz. Peygamberin s.a.s. “Sizden bkocamanınız uykuda korkarsa ‘Allah’ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım.’ desin. O takdirde, hiçbir şey ona hasar vermez.” buyurduğunu bildirmiş ve Abdullah b. Amr’ın da bu duayı temyiz çağına gelen çocuklarına öğretip, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp boyunlarına astığını söylenti etmiştir Ebû Dâvûd, Tıb, 19.

Bazı fıkıh kaynaklarında, Kur’an-ı Kerim’den âyetler yazılıp muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen âlimler bulunduğu belirtilmektedir el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 435. Bununla birlikte, muskadan medet umma, onu gözetici olarak idrak etme, Allah’tan bilave edilecek şeyleri muskadan bekleme gibi olumsuzluklara sebep olacaksa muska kullanılması caiz değildir. Bu bağlamda insanların duygularını istismar edenlere karşı da kurnaz olunmalıdır.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu

Akşam Ezanı