Müzzemmil sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 20 âyettir. Adını birinci âyette geçen ve “örtünüp bürünen” mânasına gelen اَلْمُزَّمِّلُ müzzemmil sözcüğünden alır. Mushaf tertîbine göre 73, iniş sırasına göre ise 3. sûredir.

Bazı tefsir kaynaklarında yer alan, “Allah Müzzemmil sûresini okuyan kimseden dünya ve âhiret güçlüklerini giderir” meâlindeki hadisin meselâ bk. Zemahşerî, IV, 179; Beyzâvî, IV, 341 mevzû olduğu kabul edilmiştir. Muhammed et-Trablusî, II, 724

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: