Nâziât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 46 âyettir. İsmini, birinci âyette geçip “kökünden söküp çıkaran” mânasına gelen اَلنَّازِعَاتُ nâziât kelimesinden alır. Sûre اَلسَّاهِرَةُ Sâhire ve اَلطَّامَّةُ Tâmme isimleriyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 79, iniş sırasına göre ise 81. sûredir.

Mufassal grubu sûreler içinde yer alan Nâziât’ın Hz. Peygamber s.a.s. tarafından Meâric sûresiyle birlikte namazın bir rek‘atında okunduğu rivayet edilmiştir. Buhârî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 6, 28; Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 275-279; krş. İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 224-225, 307

“Allah, Ve’n-Nâziât sûresini okuyan kimseyi kabrinde ve kıyamet gününde farz bir namazı kılacak kadar tuttuktan sonra cennete koyar” meâlindeki hadisin Zemahşerî, VII, 312; Beyzâvî, IV, 381 mevzû olduğu kabul edilmiştir. Zemahşerî, I, 684-685 [neşredenlerin notu]; Muhammed et-Trablusî, II, 725

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: