Necm sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 62 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve “yıldız” mânasına gelen اَلنَّجْمُ necm kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 53, iniş sırasına göre ise 23. sırada yer alır. İçinde secde ayeti bulunan sûrelerden biridir.

Bu sûre nüzûl sırasına göre içinde secde âyeti bulunan ilk sûredir. Hz. Peygamber s.a.s. sûreyi okurken son âyetindeki emir gereğince kendisi secde etmiş, okuyuşunu dinleyenler de secde etmiştir. Buhârî, “Tefsîr”, 53/4; Müslim, “Mesâcid”, 105; Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr, VI, 445

Bazı tefsir kaynaklarında yer alan, Necm sûresini okuyan kimseye Mekke’de Muhammed’i s.a.s. tasdik veya inkâr eden her şahsa karşılık on sevap verileceğine dair hadisin meselâ bk. Zemahşerî, IV, 35; Beyzâvî, IV, 211 mevzû olduğu kabul edilmiştir. Muhammed et-Trablusî, II, 722

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: