Bazı kardeşlerimiz ne yazık ki şöyle bir yanlışın içerisine girebiliyorlar. Hedef etmezsem gününe gün kaza ederim ama hedef eder de bozarsam kefaret orucu yakalamam gerekir. Dolayısıyla “kefaret orucu yakalamamak için gününe gün kaza etmek üzere bu günü maksatsız geçiririm. Yarın için oruç yakalamamaya derim. Böylece o günü kaza ederek karşılama ederim, kefaret yakalamama gerek kalmaz” diye yanlış bir düşüncenin içerisinde bulunuyorlar.

Bir yanlışın, bir kabahatin kefaretinin olması onun affedilebileceği, örtülebileceği, affolunabileceği anlamına kazanç. Bir kabahatin kefaretinin olmaması onun asla tamir edilemeyeceği, affedilmeyeceği anlamına kazanç. Dolayısıyla kefaretinin olmaması geriye dönüşü olanaksız bir uçuruma yuvarlanmak demektir.

Bir Müslümanın Ramazan ayında üzerine oruç yakalamak farz olduğu halde ben hedef etmedim deme lüksü yoktur. Müslümanlıkla Ramazan’da oruç yakalamamak yan yana gelebilecek kelimeler değildir. Ama bir Müslüman oruca başlamış da iblis aldatmış, dostuna uymuş, ne olmuşsa orucu bozulmuş çok büyük bir yanlış yapmıştır, çok büyük bir günah işlemiştir ama kefareti meblağ. Allahın İzniyle Cenab-ı Hak onu bağışlar, mağfiret eder.

Akşam Ezanı