Oruç fidyesinin meblağı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir muhtaca topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fukaralara da verilebilir. Bu gidişatta olan kimseler, fidye vermeye eforları yetmiyorsa Allah’tan bağışlanmalarını isterler.

Oruç yakalamaya eforu yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride yakalayabilecek vaziyete kazançlarsa, fidyelerini vermiş dahi olsalar yakalayamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler. Kâsânî, Bedâî’, II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270 Evvelden verdikleri fidyelerin kararı kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı