Oruç için fidye verilmesi, oruç yakalamaya eforu yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Hz. Peygamber s.a.s. ve sahabenin uygulaması, fidyeden bahseden âyetteki “oruç yakalamakta güçlük sürükleyenler.” Bakara, 2/184 ifadesinin sadece yukarıyada sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Buna göre, oruç yakalamaya eforu yettiği hâlde yakalamayan veya geçici bir sebeple yakalayamayan kimseler hakkında fidye kararı yoktur. Müslim, Sıyâm, 149,150

Mazeretsiz oruç yakalamayanların, yakalamadıkları oruçları kaza etmeleri ve tövbe istiğfar etmeleri gerekir. Ayrıca, oruç yakalamaya eforu yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, fidye vermiş dahi olsalar, ileride yakalayabilecek gidişata gelirlerse yakalayamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza etmeleri gerekir. Evvelden verdikleri fidyeler oruç borcunu düşürmez. Kâsânî, Bedâî’, II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı