Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekerrür mideye dönen şeyler de oruca hasar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber s.a.s., “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25 buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir. İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı