Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan yoksun vazgeçmek olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek tavırlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi neşe veren tütün orijinli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387

Her ne nedenle olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı karara tabidir.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı