Hadîs-i şerîfte emredilir:

“Öyle bir zaman gelecek ki o zaman şu üç şeyden daha bedelli bir şey olmayacak:

Akşam Ezanı