Allah Rasûlüʼnü gerçekten seviyorsak, Oʼnun yolunda cefakârca gayret göstererek sevgimizi ispat etmeliyiz. Kendimize soralım:

–Biz, ümmeti olmakla müşerref bulunduğumuz Hazret-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizʼin aşkıyla neyi feda edebildik?

–Ashâb, gözünü feda etmiş; biz gözümüzü harama bakmaktan vazgeçirebildik mi?

–Ashâb, canını feda etmiş; biz, basit bir dikene Allah için tahammül edebiliyor muyuz?

–Ashâb, mülkünü sebîl eylemiş; biz zekât, sadaka, infak ve hayır-hasenâtımızı, hakkıyla edâ edebiliyor muyuz?

–Muhabbetinizin ispatı nedir dense, cevâbımız ne olacak?..

–Biz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e ne kadar bey’at hâlindeyiz?

–O’nun getirdiği dîne tam imkânlarımızla hizmet etmek için söz verebiliyor muyuz?

–Şu çağdaş câhiliye hengâmında ümmetin irşad bekleyenlerini irşâd etme, bu yolda özveriler gösterme gayretinde bulunabiliyor muyuz?

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: