Adî İbni Hâtim radıyallahu anh’den dedikodu edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretti:

“Rabbiniz arada bir çevirmen bulunmaksızın, her birinizle  konuşacaktır. Şahıs sağına bakar, evvelden yolladığı iyi işleri görür; soluna bakar müddetiyle yaptığı makûs işleri görür. Önüne bakar, önünde yalnızca cehennemi görür. Yarım hurma ile de olsa cehennemden korununuz.” Buhârî, Zekât 9; Müslim, Zekât 67. Ayrıca bk. Buhârî, Menâkıb 25, Tevhîd, 24, 36; Tirmizî, Kıyamet 1; İbni Mâce, Mukaddime 13, Zekât 28

Cenâb-ı Hak, kıyamet gününde arada bir taşıt ve çevirmen olmaksızın kullarıyla konuşacaktır. Çevirmen, bir dili başka bir dile aktaran kimsedir. Allah’ın bir çevirmene gereksinimi olmadığı, takviyeden ve aracıdan münezzeh olduğu her müslümanın kabul ettiği bir reeldir. Kullarını  dilediği dille konuşturur; insanların kendilerini olduğu gibi konuştukları  dilleri yaratan da Allah olduğuna göre, o dilleri yaratan daha iyi öğrenir ve anlar.

Kıyamet günündeki konuşmanın keyfiyetini öğrenmemiz ise muhtemel değildir. Zira bu mevzuda Kur’an ve Sünnet’te kesin bir karar bulunmamaktadır. Muhtelif görüşler ortaya koyanların düşünceleri de kimseyi bağlayıcı olmayıp, hipotezlerden ibarettir. Şayet bu doğrultuda kesin bilgi olsaydı, hipotez yürütmeye gereksinim kalmazdı. O halde, muhtelif dînî kaynaklardaki değişik görüşleri burada münazaranın da bir anlamı yoktur.

Kıyamet günündeki hesap, insanın dünyada yaptığı iyilik ve makûsluklarının karşılığını orada görmesinden ibarettir. Şahsın sağına baktığı zaman göreceği şey, dünya yaşamında yapmış olduğu iyi işlerdir; zira iyilikler sağ taraftan verilecektir. Soluna baktığında göreceği ise işlediği makûsluklarıdır; zira makûsluklar sol taraftan verilecektir. Ön tarafta ise cehennemin üzerine kurulmuş olan sırat köprüsü vardır. Dolayısıyla insanın önünde göreceği cehennemdir. Cehennemden korunmak için dünyada iyi işler yapmak gerekir. Ufak gördüğümüz bir iyilik dahi bizleri cehennemden gözetebilir. Sadaka olarak verilecek yarım hurma dahi ufak görülmemeli, şahıs bu dünyada kendisini cehennemden gözetecek iyi işler yapmalıdır.

Hadisimiz daha evvel 141 numara ile de geçmişti.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: