Ramazan’dan bir gün veya daha fazla oruç yakalamayan kimselerin, bunları kazâ etmeleri gerektiğinde görüş birliği vardır. Yakalamama hastalık, yolculuk, hayız, nifas ve eşi özürler nedeniyle, yahut isteyerek veya yanılarak gayeyi terketmek suretiyle olabilir.

Her ne nedenle olursa olsun gününde yakalanamamış Ramazan orucunun kazâ edilmesi zorunludur. Aynı biçimde kefâret, adak veya başlanıp bozulmuş nâfile oruçların kazâsı da zorunludur. Başlanıp bitirilmemiş nâfile oruç sorununda, Şâfiîler hiçbir biçimde kazâyı lüzumlu görmezken, Mâlikîler yalnızca isteyerek bozma gidişatında kazâyı lüzumlu görmüşlerdir.

Ramazan orucunun kazâsı yasak günler dışında her zaman yapılabilir. Şâfiîlere göre ise bir ramazanda kazâya kalmış orucun, gelecek ramazana kadar kazâ edilmesi gerekir. Bir ramazanın kazâ borcu yerine getirilmeden, diğer ramazan gelecek olursa, kazâ borcuna ilâveten bir de fidye ödeme mükellefliği ortaya çıkar.

Kaynak: Diyanet İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

Akşam Ezanı