Ramazan ayında yakalanamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim’de, “İçinizden hastalanan veya yolculukta bulunan, yakalayamadığı günlerin rakamınca diğer günlerde meblağ.” Bakara, 2/184 buyurulmaktadır.

Kaza oruçlarının peş peşe yakalanması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an evvel yakalanması uygun olur. Zira bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez.

Ramazan orucunun kazası, oruç yakalamanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber, iki vakitte oruç yakalanmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir. Buhârî, Savm, 66-67

Hanefîlere göre Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da olası olan ilk fırsatta bu oruçlar yakalanmaya çalışılmalıdır. Kâsânî, Bedâî’,II, 104 Şâfiîlere göre ise bir Ramazan’da kazaya kalmış orucun, gelecek Ramazan’a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan’ın kaza borcu herhangi bir bahane olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme mükellefliği ortaya çıkar. Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı