Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’ın rivâyet ettiği üzere Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle emretmiştir:

“Ramazan ayının ilk gecesi olunca, iblisler ve cinlerin âsîleri zincirlere vurulur.

«–Ey hayır isteklisi hayır işlemeye yönel!

–Ey şer isteklisi! Kendini yakala!

Zira Allah tarafından ateşten âzâd edilenler olacaktır!»

Bu çağrı ve âzâd edilme işi Ramazân’ın her gecesinde olur.” Tirmizî, Savm, 1; İbn-i Mâce, Sıyâm, 2

Bu nidâyı gönül kulağıyla dinleyip icâbet edenlere, Ramazân-ı şerîfi hakkıyla edâ edip ateşten âzâd olanlara ne mutlu!

Hadîs-i şerifte müjdelenen «iblislerin âsîlerinin zincire vurulması», ancak Ramazân-ı şerîfi hakkıyla edâ etmek gayretinde bulunan birey ve cemiyetler için hakikatleşecek bir reeldir. Ramazân’ın yaşanmasıyla; cemiyette filhakika beşerî kabahatler ve günahlar, asıl oruç yakalayanlarda asgarî bir seviyeye iner. Ancak nefsin şerrine dikkat etmek gerekir…

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Mecmuası, Sene: 2023 Ay: Nisan, Sayı: 218

Akşam Ezanı

Kategori: