Hadîs-i şerîfte emredilir:

“Mü’minin vaziyeti gerçekten gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Zira her hâli kendisi için bir hayır vesîlesidir. Böylesi bir haslet sadece mü’minde vardır: Mü’min, neşelenecek olsa şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa dayanır; bu da onun için hayır olur.” Müslim, Zühd, 64

Mü’min, yaşamın acı-tatlı her sınavından, mânen hasılatlı çıkmasını bilen bahtiyar kimsedir. Ehl-i dünya için hasar ve ziyan gibi görünen ve onları efkâra gark eden sınavlar dahî, ârif mü’minler nazarında; sabır, rızâ ve hattâ şükürle karşılanması gereken uhrevî hasılat vesîleleridir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: